GALC – sd. Krabbe

GRIN

Variantele genelor GRIN

Receptorii N-metil-D-aspartat (NMDAR) sunt canale ionice ligand-dependente di- sau triheterotetramerice compuse din două subunități GluN1 care leagă glicină (codificate de GRIN1) și două subunități GluN2 care leagă glutamatul (GRIN2A, GRIN2B, GRIN2C și GRIN2D). De asemenea, receptorii NMDA pot avea si subunitați formate din GluN3 (codificate de GRIN3A si GRIN3B). Legarea simultană a ambilor agonişti activează NMDAR, care deschide un cation care duce la un influx selectiv de cationi. Ca2+ și depolarizare.

Receptorii sunt exprimați la nivelul intregului sistem nervos central si au un rol important în dezvoltarea cerebrală, plasticitatea sinaptică, învățare, memorie și alte funcții cognitive superioare.

Nivelurile expresiei GRIN2B și GRIN2D sunt ridicate înainte de naștere și, ulterior, scad în majoritatea regiunilor creierului, în timp ce expresia GRIN2A și GRIN2C crește după naștere.

Variante patogene la nivelul genelor care codifică subunitățile NMDAR (GRIN1, GRIN2A, GRIN2B și GRIN2D) au fost identificate la pacienții cu tulburări de neurodezvoltare cuprinzând întârziere de dezvoltare, dizabilitate intelectuală, tulburări din spectrul autismului, epilepsie și encefalopatie epileptica, precum și tulburări de mișcare, cum ar fi coreoatetoza sau distonia.